Christensen/Teuscher/e.a., RIAS-Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin o.l.v. René Jacobs

Christensen/Teuscher/e.a., RIAS-Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin o.l.v. René Jacobs heeft nog geen edison gewonnen.