Dutch National Opera, Amsterdam Sinfonietta, Geoffrey Paterson

Dutch National Opera, Amsterdam Sinfonietta, Geoffrey Paterson heeft nog geen Edison klassiek gewonnen.