Marc Minkowski

3 edisons

Von Otter, Dawson, Pdoles, Cangemi, Croft, Sedov, Caodou, Les Musiciens du Louvre o.l.v. Marc Minkowski

John Mark Ainsley, e.a., Les Musiciens du Louvre o.l.v. Marc Minkowski

Les Musiciens du Louvre o.l.v. Marc Minkowski